Översättning

Jag hjälper dig med din översättning
Beskrivning

Översättning från:

  • svenska till engelska
  • engelska till svenska

Jag hjälper dig med din översättning mellan svenska och engelska – korta texter, din blogg eller hemsida, eller även din roman!

För kortare uppdrag (upp till ca 10 000 ord) arbetar vi enligt överenskommelse antingen muntligt eller per E-post. Ett skrivet kontrakt kan tecknas på kortare arbeten till extra kostnad. Du tillhandahåller källmaterialet (helst i elektroniskt format) och vi går igenom dina önskemål gällande just din översättning. Jag översätter och granskar arbetet innan den skickas tillbaka. Jag tar sedan hand om eventuella funderingar eller kommentarer från din sida innan arbetet blir godkänd.

När det gäller längre (över ca 10 000 ord) eller återkommande uppdrag regleras arbetet genom ett kontrakt vilket då ingår i priset. Den färdiga översättningen levereras antingen i sin helhet enligt den överenskommen tidsramen, eller i lämpliga delar (t ex kapitelvis) för slutgranskning och godkännande. Arbetet på längre kontrakt faktureras löpande.

Utformning av eventuella kontrakt är baserad på Svenska Författarförbundets översättaravtal i relevanta delar.

Ersättning är vanligtvis baserad på ett överenskommet pris per ord och offereras i förväg. Alla översättningar markeras med översättarens namn/kontakt och i förekommande fall med en länk till denna webbsida. För verk som kommer att utges i t ex engelsk översättning kan översättningskostnaden minskas genom att upprätta ett avtal om royalty-baserad ersättning under ett antal år från utgivningsdatum.

Prissättning sker individuellt beroende på textens längd och karaktär och kommer som tumregel ligga i spannet 0,5 till 1,2 kr exkl moms per ord i källspråket. Ju längre uppdrag, desto mindre blir priset per ord.