Översättning

Jag hjälper dig med din översättning
En bra översättning är lika mycket hantverk som att författa en text. Jag hjälper dig med professionella översättningar som är anpassade till textens karaktär, målgrupp och syfte.
Process
 • Analys och kravspecifikation
  Råöversättning
  Proofreading (granskning)
  Godkännande

Du styr arbetet!
 • Din egen text står i fokus
  Du är med och bestämmer
  Jag levererar kvalité


Proofreading

Proofreading - att säkra kvalité
Blir du någonsin störd av en text som innehåller stavfel eller som inte flyter väl? Med proofreading (redaktion/granskning) kan jag hjälpa dig vässa dina texter så att ingen kan störa sig på just dina texter!
Process
 • Analys av omfattningen/offert
  Proofning/redigering
  Leverans och godkännande

Upptäck dina stabfel hellre innan du publicerar!
 • Ja, det finns ett stavfel i rubriken med flit! Men, det händer så lätt. Låt mig hjälpa dig vässa dina texter innan de går iväg till tryck.


Författare/Skribent

Författare eller skribent på uppdrag
Behöver du en text till din blogg eller hemsida, en produktbeskrivning till din webbutik? Eller en längre artikel om ett särskilt ämne? Jag sköter skrivandet medans du kan koncentrera dig på det du kan bäst!
Process
 • Specificering av innehåll
  Forskning och skrivande 
  Eftergranskning/proofing
  Godkännande

Jag skriver - du publicerar!
 • Behöver du en text men har inte tid eller kunskap om ämnet? Låt då mig göra forskningen och sy ihop en text till dig!