Proofreading

Proofreading - att säkra kvalité
Beskrivning

I både nyskrivna och översatta texter kan det förekomma en hel del misstag. Det är ett rent psykologiskt fenomen att hjärnan filtrerar bort det som ögonen har blivit vana med. Har det krupit in ett misstag på ett tidigt stadium, kan hjärnan helt enkelt strunta i att lägga märka till det efter ett tag.

Jag hjälper dig ’proofa’ – dvs granska och vid behov vässa dina texter (både engelska och svenska) så att någon annan slipper reagera på t ex enkla stabfel 🙂

Proofning är vanligtvis ett snabbare arbete än råöversättning och priset ligger på runt en femtedel av motsvarande översättning, dvs i storleksordning 0,1 – 0,25 kr per ord exkl moms beroende på textens karaktär och den eventuella översättningens kvalité. Att proofa maskinöversättningar (t ex från Google Translate) tar nästan lika lång tid som att översätta på nytt.

Normalt reglerar jag inte proofningsarbete med kontrakt, om kontrakt önskas tillkommer kostnaden för dess upprättande.